ניכוי הורי

ניכור הורי יכול לבוא לידי ביטוי בדרגות שונות. לרוב, הצד המסית לא יסכים להליך גישור, והדרך אך עדיין יש דרכים להתמודד עם המצב כשהמטרה היא כמובן לחזור ולקיים מפגשים והסדרי שהות, ולבנות מערכת יחסים אוהבת, טובה וקרובה בין הילדים לבין ההורה.

ניכור הורי הוא מונח המתאר מקרה התנכרות של ילד לאחד מהוריו כתוצאה ממאבק גירושין בין ההורים, במהלכו הילד "תופס צד" בסכסוך באופן קיצוני, מזדהה באופן מוחלט עם אחד ההורים ומושפע ממנו, עד כדי ראיית ההורה האחר כדמות שלילית לחלוטין. 

ההכפשה או ההסתה נגד "ההורה המנוכר" יכולים להתבצע ישירות אך גם באופן עקיף, כאשר הילד סופג את תחושותיו של "ההורה המנכר" והן הופכות לתחושותיו שלו עצמו. ניכור הורי מתרחש לרוב במהלך הגירושין או לאחריהם, והוא יכול לנבוע מסיבות שונות, ביניהן הרצון לנקום או להפעיל לחץ על ההורה האחר להסכים לדרישות מסוימות. 

רשימה חלקית של סימנים להורה מנכר

קראו את המשפטים הבאים אם ענית על יותר מ 2 משפטים כן כדאי להתקשר לייעוץ והכוונה

 • מדבר באופן שלילי על ההורה השני.
 • מגביל את מידת הקשר של ההורה המנוכר עם הילד.
 • ההורה המנכר אינו מאפשר להורה השני לדבר עם הילד או מעלה נימוקים לא סבירים מדוע הילד אינו יכול להגיע להורה המנוכר.
 • אינו מאפשר לילד להזכיר את ההורה המנוכר בשיחות שהוא מנהל עמו ואף מראה נסיגה של אהבה או הבעת כעס
 • כלפי הילד כאשר הוא בקשר עם ההורה המנוכר.
 • מאלץ את הילד לבחור בין ההורים.
 • מספר לילד שההורה האחר אינו אוהב אותו.
 • נוטע בילד את הרושם שההורה המנוכר מסוכן כלפיו ללא ביסוס.
 • מספר לילד על ההליכים המשפטיים הקשורים בגירושין ומידע אישי המיועד למבוגרים.
 • מבקש מהילד לרגל אחרי ההורה המנוכר ולשמור על סודות מפניו.
 • לעיתים מבקש מהילד לקרוא להורה המנוכר בשמו הפרטי ולא "אמא" או "אבא".
 • מבקש מהילד להתייחס לאמא או לאבא החורגים שלהם כהורה ביולוגי, ולהתייחס לבן הזוג החדש שלהם כאמא או כאבא החדשים של הילד.
 • טיפוח תלות של הילד בו וערעור סמכותו של ההורה המנוכר.

ניכור הורי יכול לבוא לידי ביטוי בדרגות שונות. במקרים של ניכור הורי, הצד המסית לא יסכים לרוב להליך גישור, והדרך להתמודד עם המצב תהיה בין השאר להגיש תביעה משפטית.

ניתן וגם רצוי לשלב הדרכה או טיפול פסיכולוגי מתאים. המטרה המעשית היא כמובן חזרה לקיום מפגשים והסדרי שהות, אך ישנה גם מטרה רגשית והיא לייצר מחדש מערכת יחסים אוהבת, טובה וקרובה בין הילדים לבין ההורה.

תביעה משפטית במקרים של ניכור הורי

ניכור הורי נחשב כיום בקרב רבים מאנשי רפואת הנפש כהתעללות רגשית בילד, אשר פוגעת אנושות ברווחתו האישית ובבריאותו הנפשית, ובתי המשפט כיום מקבלים יותר ויותר עמדה זו. בעבר, בתביעות למניעת ניכור הורי, המכונות גם "תביעות לחידוש קשר", בתי המשפט נהגו לקבל את טענת הילדים שהם אינם רוצים בקשר עם אחד ההורים. כיום, ישנה הבנה במערכת המשפט שבמקרים רבים ילדים מנתקים את הקשר עקב מניפולציות רגשיות שמופעלות עליהם על ידי ההורה האחר. בתביעות של ניכור הורי, בית המשפט נעזר בין היתר בשירותי אנשי טיפול, כגון פסיכולוגים, עובדים סוציאליים ופקידי סעד, בכדי להבין האם הילד מתרחק מההורה מתוך רצון חופשי או עקב הסתה. כאשר בית המשפט מזהה מקרים כאלו, הוא פוסק באופן שמעדיף את "טובת הילד" על פני "רצון הילד", גם כאשר הילד טוען שהנתק נעשה מיוזמתו בלבד. במקרים מסוימים ניכור הורי משפיע על הכרעת בית המשפט בעניין המשמורת על הילד והסדרי השהות.

בשולי הדברים חשוב לציין שלא תמיד ניתוק קשר עם אחד ההורים יוגדר כניכור הורי.

במקרים בהם מוכח כי היתה אלימות כלפי הילד, פגיעה מינית או התעללות, יאפשר בית המשפט את הרחקת הילד מההורה הפוגע. גם במקרים של נטישת הילד על ידי ההורה המנוכר יקבל בית המשפט את רצון הילד, אך מדובר במקרים חריגים וקיצוניים.

במקרים בהם בית המשפט מקבל את טענת התביעה לניכור הורי, נקבעים אמצעי פיקוח ואכיפה של גורמים מקצועיים וכן טיפול פסיכו-משפטי תחת צו בית משפט. ההורה המסית מחויב להביא את הילד לטיפול בכדי להביא לחידוש הקשר. עקב המניפולציות הרגשיות שהופעלו על הילד ו'שטיפת המוח' שעבר, יש צורך בטיפול מסוג זה בכדי שיהיה אפשר להביא לשינוי ולהתקרבות להורה המנוכר. במקרים קשים יכול לנקוט בית המשפט בסנקציות כלפי ההורה המסית, דוגמת קנסות ואף מאסר.

כאשר הוכח כי קיים ניכור הורי, ניתן להגיש מספר סעדים כנגד ההורה המנכר

תביעת נזיקין – ניתן להגיש כנגד ההורה המנכר תביעת נזיקין על הנזק הרב שנגרם להורה ולילד, תביעה שבגינה עלול ההורה המנכר לשלם סכומים גבוהים מאוד.

הוצאת הילד ממשמורת ההורה המנכר – ניתן לבקש מבית המשפט להוציא את הילד מחזקת ההורה המנכר. מדובר בצעד קשה ודרסטי, אך במקרים בהם משתכנע בית המשפט כי זהו הפתרון היחיד, ייתכן ויסכים לאשר זאת.

הסדרי שהות במרכז קשר – במקרים בהם עולה החשש כי ההורה המנכר לא שינה את התנהגותו, הוא עלול לראות את הילד רק תחת פיקוח של מרכז קשר, בכדי לוודא שהוא אינו ממשיך במעשיו.

חשוב לאבחן בשלב מוקדם ככל הניתן את הסימנים לניכור הורי ולטפל בהם.
לעיתים ההורה המנכר אינו מודע לעובדה שהוא פוגע במעשיו קודם כל בילדיו שלו ואינו מודע להשלכות תסמונת הניכור ההורי על המשפחה כולה.
לקבלת ייעוץ משפטי פנה למשרדינו לתיאום פגישה.

יש לכם שאלה?

כתבו לי:

דילוג לתוכן