ידועים בציבור

מי נחשבים כ"ידועים בציבור | זכאות לשיתוף בנכסים | ירושה | מזונות

ידועים בציבור

בימינו, זוגות רבים בוחרים לחיות יחד שלא במסגרת המבנה המשפחתי המסורתי. 

זוגות לא נשואים אשר מקיימים חיי זוגיות ומשק בית משותף, אך אינם באים בברית הנישואים- אלו הם ידועים בציבור. בשנים האחרונות, משיותר ויותר זוגות חיים יחד כידועים בציבור, זוכים זוגות אלו לזכויות שוות כמו בני זוג נשואים.  

בני זוג החיים יחד ומנהלים חיי משפחה ומשק בית משותף, אך אינם נשואים מבחינה משפטית, יכולים להיחשב כ"ידועים בציבור". כיום עדיין אין "חוק ידועים בציבור" אשר מגדיר מהם התנאים לביסוס סטאטוס של ידועים בציבור ו/או תקופה מוגדרת של חיים משותפים בין בני זוג ולכן הקביעה האם זוג הוא ידוע בציבור או אם לאו, נתונה לשיקול דעתו של בית המשפט. כלומר, מדובר בסטטוס טעון הוכחה.

מי נחשבים כ"ידועים בציבור"?

זוג הנמצא במערכת יחסים רומנטית ומנהל משק בית משותף. אם שני תנאים אלה מתקיימים, יכיר בית המשפט בזוג כ"ידועים בציבור". זוגות ידועים בציבור זכאים לקבלת זכויות רבות, כגון: זכויות מהמוסד לביטוח לאומי, זכויות ירושה והזכות למזונות.

כיצד מחליט בית המשפט אם בני זוג מוכרים כ"ידועים בציבור"

אבן הבוחן להגדרת "ידועים בציבור" היא בחינה סובייקטיבית לנקודת מבטם של בני הזוג על מערכת היחסים שלהם, כלומר, כיצד ראו בני הזוג את עצמם. קריטריונים עיקריים במבחן זה הם:

    • קיום "יחסי אישות ומשפחה" האם יחסי בני הזוג כוללים יחסי אהבה, מחוייבות, מסירות ונאמנות? האם ראו עצמם כ"חברים לחיים" והאם התקיימו יחסים אינטימיים בין בני הזוג.
    • ניהול משק בית משותף – האם מערכת היחסים הייתה הדדית?  האם חיי בני הזוג כללו זכויות וחובות כפי שנהוג בחיי משפחה משותפים של בעל ואישה. מגורים משותפים, ותרומה לתא המשפחתי כאשר כל אחד תורם כיכולתו מהווים חיזוק ראייתי להכרה בזוג כידועים בציבור.
    • מדוע בחרו בני הזוג לא להינשא – שאלה נוספת שתיבחן על ידי בית המשפט בבואו להחליט בסוגייה. ייתכן והסיבה לכך טמונה במניעה הלכתית או אידיאולוגית להינשא, אך גם אם הייתה מניעה להינשא זה לזו על פי הנהוג, אין זה סותר את האפשרות להינשא בנישואים אזרחיים אם בני הזוג רצו בכך. הימנעות מחתומה וממיסוד הקשר באופן רשמי דורשת בחינה של בית המשפט האם הקשר בין בני הזוג היה כן וכלל רצון לשיתוף ביניהם.

האם "ידועים בציבור" זכאים לשיתוף בנכסים?

על פי ההלכה שהשתרשה בפסקי הדין בתחום הידועים בציבור, מערכת יחסים זוגית לכשעצמה, אינה מהווה ראייה לזכות ידוע בציבור לשיתוף קנייני בנכסים. כלומר, לא ניתן להחיל באופן אוטומטי את ''חזקת השיתוף'' גם אם מערכת היחסים על פניה נראתה כמערכת נישואים למתבונן מהצד. כדי להחיל את "חזקת השיתוף" בין בני זוג ידועים בציבור יש צורך להוכיח משפטית את כוונת השיתוף בין בני הזוג. על סמך הקביעה כי מדובר בזוג ידוע בציבור, לא ניתן לקבוע כי הרכוש שרכש כל אחד מהם בנפרד הוא רכוש משותף שיחולק ביניהם שווה בשווה או ביחס כלשהו ללא הוכחה ספציפית לכוונת שיתוף כלפי הרכוש. אין בהיותם של בני זוג ידועים בציבור והוכחת קיומה של "שותפות זוגית" ביניהם להוות הוכחה כי הם רצו כי רכושם, גם רכוש שלא נרכש במהלך חייהם המשותפים, יהפוך לקניינם המשותף. בין בני זוג ידועים בציבור, כאשר בן זוג מחזיק בנכסים ובן הזוג השני רוצה להוכיח כוונת שיתוף וכי יש לו חלק בנכסים, נטל ההוכחה הוא כבד יותר וייבחן על ידי בית המשפט בהתאם לראיות המשפטיות שיוצגו בפניו.

ידועים בציבור – זכויות ירושה

ידועים בציבור זכאים לרשת את בני זוגם, כל עוד לא קיימת צוואה, המורה אחרת. בעניין זה נציין גם כי ידועים בציבור יכולים לערוך צוואה הדדית, במסגרתה יורישו את רכושם זה לזו.

זכויות ידועה בציבור – מזונות

ידועה בציבור זכאית למזונות מבן זוגה במהלך חייהם המשותפים. כמו כן, במקרים מסויימים, תהיה הידועה בציבור זכאית למזונות גם לאחר פרידת בני הזוג, אלו נקראים מזונות משקמים, והם ניתנים לאשה לתקופה קצובה, על מנת לסייע לה להשתקם כלכלית לאחר תום מערכת היחסים בין בני הזוג. בתי המשפט פוסקים מזונות משקמים בעיקר במצבים בהם האשה הייתה תלויה כלכלית בבן זוגה, ועתה, לאחר הפרידה, היא זקוקה לסיוע כלכלי עד שתוכל להסתדר בכוחות עצמה.

יש לכם שאלה?

כתבו לי:

דילוג לתוכן