הסכם ממון

הסכם שנועד להסדיר חלוקת רכוש שונה בין בני הזוג במסגרת הסכם ממון, בני הזוג יכולים לקבוע כל חלוקה שנראית להם לנכון במסגרת חלוקת הרכוש המשותף בעת פרידה

הסכם ממון

עריכת הסכם ממון מאפשרת לבני זוג ידועים בציבור לקבל וודאות משפטית באשר למערכת היחסים הכספית ביניהם. לעניין זה חשיבות רבה בעיקר בכל הנוגע לחלוקת הרכוש במקרה של פרידה.
היה ובני הזוג נפרדים, חלוקת הרכוש ביניהם, בהעדר הסכם ממון, תעשה על פי "הלכת השיתוף": כל אחד מבני הזוג יוכל לטעון לזכויות ברכושו של האחר, היה ויעמוד בנטל הראיה ויוכיח כי הייתה כוונת שיתוף באותו הנכס.

לבית המשפט לענייני משפחה מגיעות תביעות רבות הנוגעות לחלוקת הרכוש בין בני זוג "ידועים בציבור".

חלק מבני הזוג טוענים שלא ראו את הקשר ביניהם כידועים בציבור, ולכן לא ערכו הסכם ממון כדי להגן על רכושם. בית המשפט עשוי להחליט כי הנכסים שצברו במהלך השנים יחדיו יחולקו בכל זאת שווה בשווה לאחר הפרידה, גם אם אינם צריכים להתגרש בפועל. כאשר בני הזוג חותמים על הסכם ממון, הם קובעים בעצמם את אופן חלוקת הרכוש במקרה של פרידה.

מדובר בהסכם שנועד להסדיר חלוקת רכוש שונה בין בני הזוג והוא מהווה חריג נוסף להסדר "איזון המשאבים" הקבוע בחוק יחסי ממון. במסגרת הסכם ממון, בני הזוג יכולים לקבוע כל חלוקה שנראית להם לנכון והם יכולים לקבוע מספר סוגי רכוש שלא יילקחו בחשבון במסגרת חלוקת הרכוש המשותף בעת פרידה, כאשר אותם סוגי רכוש היו נלקחים בחשבון בהתאם לחוק יחסי ממון, אילו לא היה נחתם הסכם ממון.

מה כדאי לכלול במסגרת הסכם ממון

תוכנו של הסכם ממון משתנה בהתאם לנסיבות וכן בהתאם לדרישותיהם של בני הזוג, האינטרסים והציפיות שלהם. אך ישנם מספר תנאים חשובים שכדאי לכלול בהסכם כזה;

 

  • הטלת סנקציה – מה קורה במידה ואחד מבני הזוג לא מקיים את תנאי ההסכם, או לחילופין מטעה את בן או בת הזוג במהלך עריכת ההסכם? כדי לנסות ולמנוע מראש מצבים כגון אלו, רצוי לכלול בהסכם הטלת סנקציה של פיצוי כספי, במידה ומתגלה בדיעבד שאחד מבני הזוג העלים רכוש או הטעה את הצד השני בעת עריכת ההסכם, או לחילופין כאשר אחד מבני הזוג מסרב למלא אחר ההסכם.
  • התייחסות לחלוקת דירת המגורים – דירת המגורים היא בדרך כלל הנכס בעל השווי הכספי הגבוה ביותר שיש לבני הזוג, לכן היא גם הנכס אשר יוצר את עיקר המחלוקות בין בני זוג בעת פרידתם. לכן בכל הסכם ממון כדאי לכלול הוראה המתייחסת לאופן חלוקת דירת המגורים המשותפת בעת פרידה, האם הדירה תימכר וכיצד יחולקו כספי המכירה במקרה כזה. לחילופין ניתן לקבוע, כי לבני הזוג תהיה זכות לרכוש את חלקו של בן הזוג האחר.
  • הסדרת מוניטין עסקי – לעיתים, עסק ששייך לאחד מבני הזוג בטרם החלה מערכת היחסים ביניהם, מהווה סלע מחלוקת בעת פרידת הזוג. לכן חשוב מאוד לקבוע בהסכם ממון מהם זכויותיו של בן הזוג השני במקרה של פרידה, בכל הנוגע לעסק ששייך לאחד מבני הזוג כאמור.

ככלל, רצוי לחתום על הסכם ממון, משום שהוא עתיד לחסוך חילוקי דעות וויכוחים עתידיים ומשום שהוא בדרך כלל שומר על זכויותיהם של שני בני הזוג. 

מדוע כדאי לבני זוג לחתום על הסכם ממון

  • יצירת וודאות – עריכת הסכם ממון נותנת לבני הזוג וודאות באשר למצבם הכלכלי במקרה של פרידה. כאמור, הסכם ממון קובע מראש מה תהיינה הזכויות ברכוש של שני בני הזוג במקרה של פרידה והוא גם מסייע לקבוע אילו סוגי רכוש ייכללו במסגרת חלוקת הרכוש ואיזה רכוש ישאר באופן בלעדי בבעלות אחד מבני הזוג.
  • מניעת מחלוקות עתידיות – הסכם ממון עשוי לחסוך עוגמת נפש רבה שנלווית לניהול הליכים משפטיים, לצד ההוצאה הכספית הכרוכה בניהול הליכים אלו.
  • תיאום ציפיות – הסכם ממון הוא מסמך לתיאום ציפיותיהם של בני הזוג – דבר חשוב בכל מערכת יחסים זוגית. במידה ומדובר בבני זוג שטרם נישאו או שזו זוגיות שנייה שלהם ("פרק ב"), אז הסכם ממון הוא מסמך שגם תורם לאמון בין בני הזוג, מפני ששניהם יודעים מהן זכויותיהם ומהן הציפיות של כל אחד מהם.

לעריכת הסכם ממון יש גם חסרונות

  • פגיעה באמון – ישנם זוגות, שעריכת הסכם ממון ביניהם, או דרישה של אחד הצדדים לערוך הסכם שכזה, גורמים לפגיעה באמון. לעיתים דרישה לעריכת הסכם ממון נובעת מחוסר אמון בסיסי במערכת היחסים. אך למרות הקושי, עריכת הסכם ממון ובעיקר הסכם ממון מאוזן הוא חשוב ועדיין מומלץ לערוך אותו.
  • יוצר לעיתים חוסר שיוויון בין בני הזוג – ישנם מקרים שבהם הסכם ממון שנערך בין בני הזוג לא משקף נכון את הסיכויים, הסיכונים והפערים בין בני הזוג. לעיתים ההסכם מסייע לשמור על פער כלכלי בין בני הזוג, כך משל, אם אחד הצדדים היה אמיד עוד לפני שהכיר את הצד השני, שהיה עני. לכן, אחד החסרונות המהותיים בהסכם ממון הוא שהם לא תמיד משקפים שיוויון ואיזון אמיתי בין בני הזוג, לעומת חוק יחסי ממון.

לסיום, חשוב לציין שהסכם ממון בר תוקף הוא הסכם אשר קיבל תוקף משפטי, לכן חובה לאשר הסכם ממון בבית המשפט.

יש לכם שאלה?

כתבו לי:

דילוג לתוכן