ייפוי כוח מתמשך

אדם "הממנה" בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר חלילה מצבו יתדרדר, כתוצאה למשל מתאונה, מחלות זקנה (כגון דימנציה) או ממגבלה נפשית העלולה לפגוע בכושר השיפוט שלו

מה זה ייפוי כוח מתמשך ומי צריך לערוך אחד כזה?

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל לגיל 18) לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו הן בהיבט הרפואי והן בהיבט כלכלי ואישי במידה ויגיע למצב בו לא יהיה כשיר ולא יוכל לטפל בכך בעצמו, בתנאי שבעת החתימה על המסמך הוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי כח מתמשך.

מדובר בתהליך חשוב שיכול למנוע סוגיות מורכבות בהמשך.
כל אחד מעדיף שחייו יתנהלו, עד כמה שאפשר, בהתאם לרצונותיו ולאורח חייו. הדרך היחידה כיום להיות זה שקובע מי יקבל החלטות עבורנו ובאיזה אופן בעתיד, היא על ידי חתימה על ייפוי כח מתמשך.

אחד היתרונות המרכזיים של ייפוי הכוח הוא שהאדם "הממנה" בוחר מרצונו, עוד בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר חלילה מצבו יתדרדר, כתוצאה למשל מתאונה, מחלות זקנה (כגון דימנציה) או ממגבלה נפשית העלולה לפגוע בכושר השיפוט שלו.

מיופה הכח – מי שמינה אותו הממנה, צריך לפעול על פי הנחיות הממנה. עליו לחתום בכתב בפני עורך הדין כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל סעיף ההנחיות המקדימות הנכללות בו, שם מפרט הממנה את רצונותיו ובקשותיו לגבי היבטים שונים בחייו. 

כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך תעשה כאשר האדם הממנה "חדל להבין בדבר".
בייפוי הכוח המתמשך נקבעים תנאים והנחיות בדבר מועד כניסת ייפוי הכח לתוקף. בעת התרחשות תנאים אלו בצורה ספציפית, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף. במידה ואין תנאים ברורים, הכניסה לתוקף תעשה ע"י חוות דעת של בני המשפחה, חוות דעת רפואיות וכדומה. 

בעת הכניסה לתוקף, על מיופה הכוח להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ובנוסף, עליו ליידע גם את האנשים בקרבת הממנה הנוגעים בדבר, כגון בני משפחתו. 

במצב של חוסר יכולת לנהל את ענייניכם, ברור שתעדיפו שמי שיקבל החלטות עבורכם הוא מי שאתם בחרתם בו וסומכים עליו.

את ייפוי הכוח המתמשך יש לערוך על גבי טפסים ייעודיים לכך, ולהחתים עורך דין המוסמך לטיפול בייפוי כח בדרך הקבועה בחוק. לאחר חתימה על המסמך, יש להפקיד את המסמך במשרדי האפוטרופוס הכללי.
בכל הנוגע לאישור ביצוע פעולות משפטיות במקומו של אדם מסויים, על יד אדם אחר, יש לנקוט במשנה זהירות, לכן יש חשיבות רבה בבחירת הדמות לה נותנים את הסמכות הזו, את אופי הסמכות ואת התנאים למימושה.


לביצוע ייפוי כוח מתמשך ולהבנת המשמועיות יש להיוועץ בעורך דין לענייני משפחה המוסמך לערוך ייפוי כח מתמשך.

עורכת הדין הילה פינטו  עברה הסמכה על ידי האפוטרופוס הכללי  והוכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס ומסמך הבעת רצון על פי החוק.

יש לכם שאלה?

כתבו לי:

דילוג לתוכן