הורות משותפת

הסכם הורות משותפת הוא הסכם מורכב ומהותי מאוד. מכיוון שמדובר בהסכם בין שני צדדים שאינם בני זוג, אלא בין שניים שחוברים יחדיו למטרת הקמה של משפחה משותפת, על ההסכם לכלול נושאים רבים

הורות משותפת

הורות משותפת היא מתכונת של הקמת משפחה ע"י שני צדדים שייתכן שהם זרים. כדי לקיים הורות משותפת כדאי לערוך הסכם שעתיד להסדיר נושאים רבים שישפיעו במשך שנים רבות על חייהם של שני הצדדים הפונים לאפיק של הורות משותפת. 
מדובר בהסכם שיש לאשרו בפני בית המשפט לענייני משפחה.

הסכם הורות משותפת הוא הסכם מורכב ומהותי מאוד. מכיוון שמדובר בהסכם בין שני צדדים שאינם בני זוג, אלא בין שניים שחוברים יחדיו למטרת הקמה של משפחה משותפת, על ההסכם לכלול נושאים רבים, כגון:

הזכויות והחובות בעת ההריון

מומלץ להסדיר בהסכם את החובות והזכויות המוטלות על שני הצדדים בעת ההריון, החל מבדיקות שיש לערוך במהלך ההריון ועד לצורת הלידה (לידה בבית או בבית חולים וכו'). בנוסף, חשוב להסדיר בהסכם את האופן בו יתפקדו הצדדים מבחינה כלכלית בעת ההריון ומהם חובותיהם מבחינת המימון הכספי במהלך תקופה זו.

שמו של הילד

לכאורה מדובר בנושא ברור מאליו, אך מאחר וכאמור מדובר בין שני צדדים שהם זרים אחד כלפי השני, הסכמה לגבי שם הילד היא עניין שכדאי להסדיר בהסכם.

תשלום דמי המזונות

בישראל, החבות במזונות מוטלת מכוח הדין הדתי-אישי על האב, והוא חב באופן מוחלט במזונות ילדיו. לכן, חשוב להסדיר במסגרת ההסכם את סוגיית המזונות, את שיעור המזונות ועוד. במידה ולא מדובר בזוגיות שיוצרת חבות במזונות, כמו זוגות חד-מיניים, הרי שבמקרה כזה תוטל חבות במזונות מכוח הסכם ולא מכוח הדין הדתי-אישי.

סוגיית המשמורת

יש להסדיר בהסכם את סוגיית המשמורת. מי ההורה שיקבל את המשמורת הבלעדית על הילד ומה יהיו הסדרי השהות של הצד השני. לחילופין, יכולים ההורים להסכים למשמורת משותפת ואז יש להסדיר את החובות והזכויות של הצדדים ועוד.

הדין במקרה של פטירה

חשוב להסדיר ולהסכים מה יהיה הדין במקרה של פטירת אחד ההורים. האם על ההורים לערוך פוליסת ביטוח חיים; מי יירשם כמוטב בפוליסות אלו; מה תהיינה זכויותיו של הילד בעזבונו של ההורה ביחס ליורשים אחרים (אם ישנם); האם במקרה של פטירה יהיו זכאים הסבים והסבתות להסדרי שהות ועוד.

יש לכם שאלה?

כתבו לי:

דילוג לתוכן