דיני ירושה

חוק הירושה קובע כללים לחלוקת רכוש הנפטר בין יורשיו. החוק מגדיר מיהם היורשים החוקיים ואת סדר העדיפות שלהם - בן/בת זוג, ילדים, הורים, אחים, סבים. כדי לחלוק את הירושה, יש להוציא צו ירושה. החוק מסדיר את תוקף הצוואה והדרך להתנגד לצוואה.

דיני ירושה - הסבר

חוק הירושה, תשכ"ה – 1965 קובע את הכללים החלים על חלוקת רכושו של הנפטר בין יורשיו. החוק קובע שבמות אדם יועבר עזבונו ליורשיו על פי דין או על פי צוואה. החוק קובע מיהם יורשיו של אדם ומהו סדר העדיפויות ביניהם בקבלת הירושה. הוא קובע מהו תוקף הצוואה וכיצד ניתן להגיש התנגדות לצוואה.

על פי חוק הירושה, הרי בהעדר צוואה, היורש או היורשים של העזבון הם אלו המפורטים בחוק.

לצורך חלוקת הירושה בין היורשים, יש לפעול להוצאת צו ירושה.

מי הם היורשים החוקיים?

על פי חוק הירושה, היורשים החוקיים של אדם שנפטר הם:

  • בני זוג: בן הזוג של המנוח/ה זכאי/ת לרבע מהעיזבון, אלא אם כן הוסכם אחרת בהסכם ממון.
  • ילדים: ילדי המנוח/ה זכאים/ות לשאר העיזבון, בחלקים שווים.
  • הורים: במקרה שאין למנוח/ה ילדים, הוריו יהיו יורשיו, בחלקים שווים.
  • אחים ואחיות: במקרה שאין למנוח/ה ילדים או הורים, אחיו ואחיות יהיו יורשיו, בחלקים שווים.
  • סבים וסבתות: במקרה שאין למנוח/ה ילדים, הורים, אחים או אחיות, סביו וסבתותיו יהיו יורשיו, בחלקים שווים.

ניתן לקבוע אחרת בצוואה

אדם רשאי לקבוע בצוואה כיצד יחולק רכושו לאחר מותו, בניגוד לקבוע בחוק הירושה.
מה קורה אם אין צוואה?

במקרה שאין צוואה, רכושו של המנוח/ה יחולק בין יורשיו החוקיים, בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

יש לכם שאלה?

כתבו לי:

דילוג לתוכן